Hvordan lage en markedsstrategi

Tenk langsiktig

markedsstrategiEr denne artikkelen for deg?
Er du daglig leder eller markedsføringsansvarlig? Eller kanskje du har planer om starte en bedrift? Da er denne artikkelen for deg.

Introduksjon
Målet med denne artikkelen er å gi praktiske råd om hvordan å lage en markedsstrategi. Vi har utelukket forhold som markedssituasjon, produkt/tjeneste og prissetting, og baserer disse rådene på at distribusjonsstrategien som er valgt legger opp til at din bedrift skal ta ansvar for markedsføringen av produktet eller tjenesten.

Markedsmål
Sett langsiktige markedsmål for perioden fremover. Vi anbefaler å ha målsettinger for hvert kvartal, og månedlige og ukentlige delmål. Som utgangspunkt for målsettingene bør man undersøke hvilke resultater man kan forvente i sin industri, hvis dette er mulig. Med litt research finner man ofte verdifull statistikk og case-studies som er relevant for din markedsstrategi. I Motiv8 baserer vi målsettinger på SMART-kriteriene listet under:

Specific - Sett spesifikke målsettinger som er intuitive å jobbe mot.
Measurable - Målsettingen skal være målbar. Bytt ut “generere flere leads” med “generere X-antall leads hver måned”.
Achievable - Sett målsettinger som er mulige men vanskelige å nå. Det er langt bedre å akkurat nå et ambisiøst mål, enn å knuse et mindre ambisiøst mål.
Relevant - Målsettingen skal være relevant for bedriftens utvikling i tiden fremover. Se målsettingen fra et helhetlig perspektiv, og analyser om effekten av å nå målet vil ha den påvirkningen som man i utgangspunktet forventet.
Timely - Sett tidsbegrensninger for målsettingene. Som nevnt anbefaler vi å ha målsettinger for hvert kvartal, måned og uke.


Målgruppe

Målgruppen er utgangspunktet for all markedsføring, og bør bearbeides nøye. For bedrifter som ikke er nye i sitt marked er målgruppen ofte den etablerte kundebasen med justeringer basert på hvem man skal levere løsninger til i tiden fremover. Vi bruker personas i ulike strategier og planer, og anbefaler å definere dette for din bedrift for å tilpasse markedsføringen til din målgruppe. Fordelen for startups som har kommersialisert sin løsning og gjennomgått produkt-revideringer basert på tilbakemeldinger er at disse har stort fokus på målgruppen, noe etablerte bedrifter kan lære av. Oppskriften på undergangen for en rekke etablerte bedrifter har vært å miste fokuset på sin målgruppes behov og ønsker, og dermed tapt sin posisjon i et marked. Eksempler på dette er videoutleie-kjeden Blockbuster og lekebutikk-kjeden ToysRus som ikke utviklet sine forretningsmodeller i samsvar med kundenes nye behov, og ble slått ut av bedrifter som Netflix og Amazon.


Kanaler

Etter å ha definert målgruppen for din markedsstrategi vil du forhåpentligvis ha innsikt i informasjonskildene, utfordringene og de sosiale plattformene til dine personas. Lag gjerne en utredning av atferden til dine personas i møte med de utfordringene ditt produkt eller tjeneste løser, og kartlegg hvilke av disse som vil være mulige for deg å nå med betalt eller organisk rekkevidde. Du har nå definert hvilke kanaler som vil være mest effektive for inbound-markedsføring for din bedrift. Vi anbefaler å split-teste annonsering med samme type innhold i ulike kanaler for å erfare hvilke kanaler som gir høyest ROI.


Innhold

Innholdet i din markedsføring bør defineres av målgruppe, målsetting, kanal, persona, mottakerens posisjon i kjøpsreisen og livssyklusen og den visuelle identiteten til din merkevare. For å tilpasse innholdet til målgruppen kan man ta i bruk konvensjonelle kjennetegn for den typen innhold målgruppen vanligvis konsumerer. Dette reduserer mistanken om at innholdet er en del av en markedsstrategi, og optimaliserer sannsynligheten for at den potensielle kunden velger å konsumere det. Målsettingen bør påvirke retorikken i innholdet for å føre personen videre til det neste steget i markedsstrategiens livssyklus, og kanalen burde påvirke innholdets utforming. Ved å tilpasse innholdet til personas og mottakernes posisjon i kjøpsreisen og livssyklusen formes innholdet basert på hvilken informasjon mottakeren tidligere har konsumert. Alt av ekstern kommunikasjon fra din bedrift burde ha et helhetlig design for å bygge merkevare.